WeleslaW

Menu

   Na Hromnice o hodinu více! Jar sa už blíži!

p.s.: Môže sa zdať, že na stránke nájdete prázdne listy, to preto, že stránka vznikla v podstate len nedávno a STÁLE SA NA NEJ PRACUJE.

A pracovať sa neprestane hoci sekcia BOHOVIA viac, či menej dokončená. V novom roku sa pustím do sekcie ČARODEJNÉ BYTOSTI.

Pravdaže   postupne budem dopĺňať nové články a veci ohľadom slovanských božstiev, bytostí a ročného kola starých Slovanov.     

Samozrejme v príspevkoch sa pravdaže budete môcť dozvedieť aj o   plánovaných či uplynulých podujatí .... A Ak máte otázku tak tam dole  je možná DISKUSIA.

1. máj - NOC OHŇOV - začiatok TURÍC


             Čas prebúdzania pominul. Dni Jura začali nový pracovný cyklus. Nastáva čas kvitnutia, plodnosti a lásky. Bohyňa Živa  prichádza, aby čochvíľa prevzala žezlo od Vesny. V starovekom Ríme bol začiatok mája zasvätený bohyni Flóre. Kelti v tom čaase slávili  sviatok Beltain a Germáni Walgpurinu  noc. Pre Slovanov je májový deň medzi jarnou rovnodennosťou a letným slnovratom dňom svadby Svarožiča Dažboga, boha slnka, a Živy, bohyne života. V skutočnosti tento deň by  mal pripadnúť až  na piateho  mája, ale podobne ako v  iných predkresťanských tradíciách sa aj v tej slovanskej ustálil na prvý  májový deň.

            V tento deň,  kedy symbolicky dochádza k obnoveniu rovnováhy a obnove života na zemi, tak  v rámci niektorých nasledujúcich dní bolo neodmysliteľnou súčasťou aj kladenie  vatier a obradných ohňov.  Za zvyčaj naši slovanskí predkovia kládli v predvečer májového sviatku vatry dve. Prvá bola zasvätená  Dažbogu a mužom, druhá vatra bola určená pre Živu a ženy. Po zotmení a zapálení vatier sa začali obradné kruhové tance okolo ohňov.                Všetky obetiny, sa predtým, ako sa položili na oltár, či  pod posvätný strom, preniesli medzi horiacimi vatrami. Rovnako prechod ľudí či zvierat medzi ohňami  mal očistný a posilňujúci účinok.  

            V prvé dni začiatku Turíc sa verilo sa v posilnenú čarovnú moc bylín, a tak sa  zbierali liečivé bylinky, ale aj rôzne kvety či kvitnúce vetvičky ako symboly definitívneho víťazstva  svetla nad temnotou.  V tento čas sa zvykol dobytok vyháňať na prvú  čarmi tohto času posilnenú pašu, neraz pomedzi či ponad  žeravé uhlíky z posvätných dvoch vatier.

          V dobách naších prapredkov uprostred svätohája sa  okrem oltárneho kameňa nachádzal aj posvätný strom. Takýto strom symbolizoval  stromom života,  stred Všehomíra, ktorý  spájal všetky tri  svety - Nav, Jav a Prav. Prostredníctvom neho bolo možné komunikovať s božstvami  posielať im prosby i ďakovania.

         Práve po Noci ohňov sa zvykol symbolicky stavať takýto strom, v podobe  stužkami a venčekom ozdobených stromčekov. Strom je zjavným symbolom mužstva, ohnivej sily Dažbogovej a veniec mája symbolizuje ženstvo, vodnú silu Živy. Symbolický strom - Máj je ich symbolické spojenie, čím sa má postavením pred domom zabezpečiť naplnenie želania plodnosti, šťastia a blahobytu   ale slúžil i ako  ochrana pred temnými mocnosťami, zlými duchmi a chorobami.

        Svadba Dažboga a Živy a ich spoločnej obnovy sveta je v čase Turíc slávená aj obradom voľby kráľa a kráľovnej o ktorom si čoskoro povieme niečo viac.

        A nezabudnite v predvečer  prvého májového dňa  (prípadne toho  piateho) zapáliť si dve sviečky medzi ktoré položíte vázu zo zeleným ozdobeným prútikom a na prah domu nasypať hranicu z piesku alebo soli, aby do vášho príbytku neprekĺzli čarodejnice či iné temné sily. Nasledujúci deň tiež nezabudnite pobozkať svojho milého pod rozkvitnutou čerešňou.

 

 
 

 

 

 

 


  • Komentáre sú prázdne.

Ak sa chcete dozvedieť niečo  o mne, alebo mojich podujatiach budem rád.

Pýtajte sa skúsim odpovedať.

Tuná rád odpoviem či nechám sa inšpirovať k napísaniu článku vašimi otázkami na tému: SLOVANSKÉ PREDKRESŤANSKÉ DUCHOVNO, VTEDY a DNES

1 Weleslaw (12/29/2023 18:15:32)