WeleslaW

Menu

KUPALO

KUPALO

Funkcia: Stelesnenie boha Dažboga, syn boha Simarigla a bohyne Živy. Je bohom letného slnovratu, lásky, hojnosti, zdravia, a liečivých bylín. Ochranca zasnúbených párov.

Zobrazenie: Zjavuje sa ako krásny mladík v bielej alebo zelenej košeli s plavými vlasmi a zelenými očami. V rukách má zvyčajne roh hojnosti, z ktorého dáva piť všetkým, čo sa mu zapáčia. V druhej ruke má často kyticu z poľných kvetov, ako aj dozretých klasov obilia.

Symboly: Slnečný kotúč, svarga, roh hojnosti a všetky druhy bylín, tak čarodejných ako aj tých určených k obžive. Jeho číslom je tri a svetovou stranou je juh.

Obetiny: Chlieb, pirohy, pečivo, mlynčeky, kože, semiačka, zrno, kaša, mlieko, kvety, stužky, ovocie, med a kvas. Obetuje sa vhodením do plameňov posvätného ohňa alebo do vôd potokov a jazier.

Sviatky: Letný slnovrat, prípadne dni Jána 24.6.

Poznámka: Kupalo požehnáva dozretie všetkého živého a srdcia mladých zväzuje láskou. Jeho oslavy boli bujaré, plné tanca a spevu a neviazanej zábavy, často spojené so sexuálnou promiskuitou. Na začiatku leta sa vykonávali obradné kúpele, a počas jeho sviatku sa kládli veľké ohne, cez ktoré sa skákalo na znamenie a prosby dobrého zdravia. Počas tohto sviatku sa vyslovovali prosby za zdravie, dobrú úrodu a hojnosti všetkého.

Dvojica, ktorá sa drží za ruky, skáče cez jemu zasvätenú vatru a preskočí ju bez toho, aby sa pustila; považuje sa za zasnúbenú.

Na Kupala sa otvárajú brány nebeské, a všetky modlitby lietajú ľahko k bohom do Pravu a božskej Irije. Bylinky odtrhnuté v túto noc majú veľkú čarovnú moc.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV