WeleslaW

Menu

KOVLAD

KOVLAD

Funkcia:  Syn Svätogora a Magury, volaný aj Zemetras, je vládcom hôr a podzemia, stráži a spravuje všetky podzemné poklady. Svojou mocou dokáže zatriasť horou, na jeho príkaz z podzemia môže vytrysknúť voda alebo aj oheň. Jemu a jeho žene Rune sú podriadení všetci škriatkovia, trpaslíci a permoníci.

 Zobrazenie: Toto božstvo je opisované ako statný muž, čo by hora. Celý je zlatý, len vlasy a dlhú bradu má zo striebra, oči má zelené ako dva obrovské smaragdy.

Symboly:  Had zo zlatou  korunkou, lampáš a čakan, drahé kamene a kryštály

Obetiny: Soľ, chlieb, víno, nástroje na dobíjanie pokladov, a tiež výrobky vyrobené z ich darov.

Sviatky: Na začiatku decembra sa konali obety Kovladovi a Rune; v dobe kresťanstva tento sviatok pripadol svätej Barbore. Významným dňom bola aj tretia po slnovratnej, neskôr Jánskej noci, kedy sa traduje, že sa otvárajú tajomstvá hôr a podzemia.

Poznámka: K ľuďom je často milostivý a vtedy im ukazuje, kde nájdu skryté poklady. Kovlad nemá rád, keď je vyrušovaný, a ak sa nahnevá, často to pre baníkov dopadne zle.

´

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV