WeleslaW

Menu

SIMaRIGL

 

SIMaRIGL

Funkcia: Stelesnenie ohňa, syn boha Svaroga. Boh dvojča, volaný Semargl či Ohnivák, je bohom ohňa a domáceho krbu. Je strážcom sveta pred mocnosťami temna. Sim je bohom tepla, ochrancom rastlín, a Rigl je bohom svetla a ochrancom dobytka.

Zobrazenie: Simarigl je oblečený do červeného brnenia a ozbrojený plamenným mečom, jazdí na ohnivom tátošovi s ​​zlatou plamennou hrivou a striebornou srsťou. Ako boh dvojča, na ohnivom tátošovi sedí vždy len jeden z božskej dvojice, pričom druhý z dvojčiat vždy krúži nad ohnivým jazdcom ako vták ohnivák či fénix.

Symboly: Plameň, ohnivý meč či kladivo, dvojhlavý orol či vták ohnivák. Simariglovo číslo je dvojka.

Obetiny: Chlieb, zrno, kvety, mäso a iné druhy poživných darov, ktoré sú vhodené do plameňov obetného ohňa.

Sviatky: Deň jesennej rovnodennosti.

Poznámka: V deň jesennej rovnodennosti sa zapaľovali posvätné ohne a oslavovalo sa celonočným bdením, pretože v tento deň Simarigl nie je na stráži a zlo sa môže vkradnúť na svet.

Element ohňa sa v slovanskej mytológii prejavuje v dvojitej forme, dobrej aj zlej, ale vždy sa oheň považuje za živý a svätý. Živý oheň či posvätný oheň sa zapaľuje kresadlom vo zvykoch Slovanov. Oheň v príbytku bol predmetom veľkej úcty. Oheň má zvláštnu úctu pri čarovaní a je neodmysliteľnou súčasťou takmer všetkých obradov a rituálnych slávností. Niektoré vlastnosti ohňa má aj dym, ktorý slúži na očistné vydymovanie.

 

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV