WeleslaW

Menu

CHORS

CHROS

 

Funkcia:  dcéra praboha Dyja a Mokoš, je prvou ženou Dažbogovou, volaná Chros, Chrs, Chers, Zlatogorka  či  Luna, je  bohyňou  mesiaca ale je aj bohyňou  čarov a liečenia, kráľovnou víl, ovplyvňuje rast a moc bylín, vlastne všetkého  živého  na  zemi, ovláda vodu. Na  základe  jej  fáz  prebiehajú  na zemi rôzne cyklické deje.         

Zobrazenie: ako  bledá prekrásna deva v bielych striebrom vyšívaných či strieborných šatách. Môže sa zjaviť aj  zahalená  do  čierneho  rúcha. Jej  biele  vlasy  obopína  strieborná korunka s drahokanmi.  Hruď jej  zvyčajne  zdobí  náhrdelník s perlami zasadenými v striebre. Chors   sa  však  často  zjavuje  ako  bohatierka  v striebornej  zbroji  na čiernom koni.        

Vtelenia a potomci:  upíri a vlkolaci     

Symboly:  mesiac, lunica, vŕba, čierna mačka, striebro              

Obetiny: chlieb,  víno,  kvety,  strieborné mince,  striebro  a  železo  v podobe  zbraní.  Tieto  obety  sa  najčastejšie obetuvávajú ich vhodením do stojatých vôd.             

Sviatky: počas splnu pred zimným slnovratom, a rovnako  počas  splnu  nasledujúcom  po  jarnej  rovnodennosti.  Samozrejme môže  byť vzývaná aj  počas  všetkých splnov  či novoluní a vlastne vždy za svitu mesiaca.  Zatmenie mesiaca je symbolom jej uzavretia v čarodejnom hrobe.

Poznámka:  je  predurčená  byť temnou  bohyňou,  avšak  jej  spojením  s Dažbogom,  je    jej temná  podstata  narušená.  Chors  je  záhadným  božstvom, niekedy považovaná za božstvo mužskej podstaty a neraz aj za slnečné božstvo. Jej mužské zobrazenie by sa dalo vysvetliť tým, že bola považovaná za mocnú bojovníčku a spojenie so slnkom vďaka jej dočasnému, manželskému zvesku s bohom slnka.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV