WeleslaW

Menu

 

MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ

   ALFONSA MCHU som mal vždy rád a keď som mi prišla cez oči jeho SLOVANSKÁ EPOPEJ mám ho  o to radšej.

   Slovanská epopej je cyklus dvadsiatich veľkoformátových obrazov, ktorým maliar Alfons Mucha zhrnul dejiny slovanských národov. Cyklus vznikal v rokoch 1912–1926 v ateliéri na zámku Zbiroh na zákazku od Charlesa R. Crana. Mucha jednotlivo dokončované obrazy v priebehu rokov postupne podmienečne odovzdával mestu Prahe.

Niektoré z obrazov zobrazujú povedzme aj Slovanské predkresťanské duchovno. Sú to tieto obrazy:

Prvý obraz celej série zobrazuje slovanského Adama a Evu, ktorí sa skrývajú pred nájazdníkmi. Výjav je datovaný do doby medzi tretím a šiestym storočím nášho letopočtu. Ich biele rúcha symbolizujú čistotu a nevinnosť. To kontrastuje s plameňmi dediny, ktorú podpálili vojaci v pozadí. Najzaujímavejšou časťou obrazu je však levitujúca trojica na pravej strane: najviac výrazný je uprostred stojaci pohanský kňaz, ktorý sa modlí za zľutovanie pre svoje ovečky. Pod jeho ľavou rukou je sklonená dievča so zeleným vencom ako symbolom mieru, zatiaľ čo pod pravou rukou je mladý bojovník, ktorý má predstavovať spravodlivú vojnu. Posolstvo skryté v obraze oznamuje, že v budúcnosti musia Slovania bojovať za svoju slobodu.

Slované v pravlasti Slované v pravlasti

 

Druhý obraz celej série. Tento obraz zachytáva oslavy zberu na počesť pohanského boha Svantovíta. Táto oslava sa koná na baltskom ostrove Rujane v jeho hlavnom meste Arkone. Poklady naplnený chrám v centre osláv bolo posvätné miesto, ktoré bolo cieľom pútnikov v ôsmom až desiatom storočí nášho letopočtu. Arkona bola neskôr dobytá dánskymi bojovníkmi. V Muchovej dobe mala Arkona až mytický význam, symbolizovala totiž dôkaz pôvodnej slovanskej slávy.
Chrám sa nachádza na ľavej časti pozadia celého výjavu. Najjasnejšou postavou medzi pútnikmi v popredí je matka s dieťaťom, za ktorými zapadá slnko. Vľavo hore je zobrazený vikingský boh Thór so svorkou psov, ako predzvesť vyplienenia Arkony. Uprostred hore zomiera slovanský bojovník pred postavou Svantovíta, ktorý je obmotaný lipovými listami. Vertikálny modrobiely prúd predstavuje bojovníkov meč, ktorý si berie boh, aby chránil budúcnosť Slovanov.

Dôležitosť umeleckých snáh ako reakcia na vojnu je zdôraznená tromi muzikantmi v strede kompozície a tiež osobou rezbára, ktorý je utešovaný a inšpirovaný svojou múzou.

Slavnost Svatovitova na Rujane

Slavnost_svatovitova_na_rujane

 

Osemnásty obraz celej série. V roku 1894 bolo v českých krajinách sformované vlastenecké hnutie mladých nazývané „Omladina“. Jeho zameranie bolo liberálne a proticirkevné. Ideje jeho tvorcov boli však vo vtedajšom zriadení prenasledované. Mucha zobrazuje členov Omladiny, ako skladajú prísahu pod korunou lipy, ktorej predlohou bola Muchovi skutočná lipa v Lukavici pri Žamberku, v ktorej je ukrytá Slavia, matka Slovanov.
Dve osoby napravo sú namaľované iba bielkovou temperou. Neboli nikdy dokončené olejovými farbami. Preto nebol obraz nikdy vystavovaný za Muchovho života. Tento fakt berú niektorí znalci ako dôkaz toho, že epopej nebola nikdy dokončená.

Významnými osobami na obraze sú ďalej dve deti na spodnej stene. Mucha použil svoje vlastné deti ako modely pre tieto postavy. Napravo je syn Jiří a naľavo jeho dcéra Jaroslava hrajúca na harfu. Tento obraz je veľmi podobný plagátu, ktorý bol použitý na výstavu v roku 1928.

Omladiny Omladiny

 

Dvadsiaty obraz celej série. Záverečný obraz celej série je navrhnutý ako zastrešenie celej ságy zobrazujúcej víziu slovanského triumfu ako príklad pre celé ľudstvo. Mucha používa štyri rôzne farebné odtiene, aby prezentoval rôzne aspekty slovanskej histórie: modrá vpravo dole reprezentuje mýtické rané obdobie, červená vľavo hore indikuje husitské vojny, čierne osoby uprostred vľavo symbolizujú nepriateľov Slovanov a dobu útlaku – nájazdy Frankov, Avarov, Turkov a 300 útlak po bitke na Bielej hore, a nakoniec postavy zaplavené žltou sú tí, ktorí prinášajú vznešenú slobodu, mier a zjednotenie medzi národmi.
Omladina nesúca vetvičky lipy skladá hold slovanským hrdinom, medzi ktorými je aj skupina československých vojakov prvej svetovej vojny: srbský, britský, ruský, francúzsky a taliansky legionár. Hlavnou postavou celého obrazu je muž s roztvorenou náručou, ktorý zosobňuje útrapy, ktoré museli Slovania znášať počas storočí, ale tiež značia nádeje pre novú republiku. Ďalšími symbolmi sú: kruhy vencov = jednota, holubica = mier, dúha = šťastie a Kristus = požehnanie.

Apotheosa z dějin Slovanstva Apotheosa z dějin Slovanstva

 

texty aj obrazy prevzaté tu:https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_epopej

Viac sa dozviete napríklad aj  tu:

A. MUCHA