WeleslaW

Menu

   Môže sa zdať, že na stránke nájdete prázdne listy, to preto, že stránka vznikla niekedy koncom augusta 2023. Postupne dopĺňam veci hlavne ohľadom slovanských božstiev, ročného kola starých Slovanov a pravdaže príspevky ohľadom  plánovaných či uplynulých podujatí ....

          Blíži sa  deň ZRODU NOVÉHO OHŇA, aj ja obradne vykrešem iskru u mňa v mojom svätoháji a zapálim vatru, vykonám obrad. Bude to však neverejné podujatie a tak aspoň som pridal v časti DUCHOVNO --- BOHOVIA  niečo o božstve ktorému patrí vďaka za oheň. Tym božstvom je

SVAROG 

SVAROG

 

                              Počas dňa ak slniečko zasvieti vie byť celkom teplo, no len čo Dažbogov kotúč  sa schová za obzor vie byť vonku celkom chladno. 

    Za starých čias staré babky sedávali na priedomí a vychutnávali si posledné lúče slnka. Toto obdobie sa zvyklo nazývať BABIE LETO

    Popravde však táto časť roka dostala svoje pomenovanie ani nie tak kvôli babkám na priedomí ale preto, že to bolo obdobie zavätené ROŽANICIAM.

Pozrite si aktuálny webinár:

 

 

  Harvest and    grattitude

 

Webináre pre GLOBAL SLOVAKIA

   Rožanice  poznáme ako sudičky, ktoré spriadajú vlákna osudu. Práve v tomto čase  vzduchom poletujú chumáčiky vlákien ktoré boli považované za zhmotnené vlákna osudu.

   Rožanicami boli najmä bohyňa Mokoš, Serča, Neserča, ale patria medzi ne aj bohyne ako Lada, Podaga, Vesna, Oseň, Živa  ba aj Morena.

    Ich posvätný deň bol ustanovený na deviaty deň pred jesennou rovnodennosťou.

         V tento deň sa zvyklo ďakovať Rožaniciam i samotnému Rodu za úrodu ale i za zrod samotného Všehomíra a stvorenie človeka.

viac 

KRUHY STARÝCH SLOVNOV

Predsa sa podarilo.

Prvá návšteva GLOBAL SLOVAKIE u mňa na dvore. Spojená s prednáškou o predkresťanskej viere starých Slovanov

 

15.08.2023       Návšteva GLOBAL SLOVAKIE 

Onedlho nás čaká JESENNÁ ROVNODENNOSŤ.

Jelene už začali spievať svoje nočné koncerty. Každým dňom a každým zvečerením sa ochladzuje čoskoro nastane deň kedy je potrebné zapáliť oheň v peci či krbe. Tento deň našI predkovia volali ZRODOM NOVÉHO OHŇA.

V čase jesennej rovnodennosti sa vykresal posvätný oheň a vniesol sa do príbytku. S týmto dňom ako aj nasledujúcim obdobím sa spájalo mnoho rituálov o ktorých si  čoskoro povieme niečo viac.