WeleslaW

Menu

SVäTOGOR

Svätogor

Funkcia:  Syn Mokoše a Velesa, božstvo, ktorému pripadla starostlivosť o hory a lesy, ako aj všetku divokú zver, ale aj lesné bísy a bytosti, ako napríklad duchovia stromov, rastlín ba dokonca aj skaly. Svätogor je aj vládcom lovu. Podľa legiend je stelesnením zemskej ťaže, ktorú má schovanú vo svojej torbe.              

Zobrazenie: Svätogor je schopný premieňať sa na stromy alebo na hociktoré zviera. Často sa však zjavuje aj ako muž s parožím, oblečený v koži, jazdiaci na zlatoparohom jeleňovi.

Symboly:  Biely jeleň alebo jeleň zlatoparohý, muflón, kamzík a kozorožec. Jeho symbolom je parožie, ale aj zobrazenie stromu či dubová ratolesť.

Obetiny: Chlieb, soľ, víno, prvá ulovená zver alebo jej časť, prípadne jej krv.

Sviatky: Sviatky Svätogora a sviatky lesných bytostí sú úzko spojené s vegetačnými časťami roka, začiatkom lovu či so zberom lesných plodín a s začiatkom lesných prác. Za hlavný sviatok Svätogora možno považovať obdobie novu po prvom auguste.

Poznámka:  Jeho ženou sa stala matka hôr, Magura. Ľuďom, ktorí si naklonia jeho priazeň, zjavuje tajomstvá lovu aj tajomstvá lesných bylín. Odvážnych mladíkov rád obdarúva svojou veľkou silou. Vládu nad jednotlivými lesmi zveril čarodejným bytostiam lesov, nazývaným Lesovikmi alebo aj Lešijmi. Má rád v lese ticho, a jeho porušenie často môže aj kruto trestať, výnimkou sú iba tance a spevy jeho ženy a jej víl.

´

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV