WeleslaW

Menu

KAŠČEJ - ČERNOBOG

KAŠČEJ

Funkcia:  praboh, syn Roda, je  pánom  zla,  chaosu, klamu. Kráľ temného kráľovstva nachádzajúceho sa v spodnom svete Nav. Stelesnenie Čiernej  kačky.           

Zobrazenie:  je odetý  do  čiernej sutany a čierneho kráľovského plášťa temnej  tváre s dlhou striebornou bradou a, krátkymi  striebornými vlasmi, na  ktorých  má honosnú  čiernu korunu ozdobenú  čiernymi kameňmi. V rukách drží temný palcát a na  boku  má pripnutý čierny meč.        

Vtelenia a potomci:  pôvodca všetkých temných besov ale i chorôb, či hnevov a svárov,   syn Smerť  

Symboly:  čierne vajce, čierny všetok jas pohlcujúci meč, , oheň, čierny had, čierna kačka a krkavec, tis, číslo trinásť.                  

Obetiny: chlieb,  lokše,  víno,  pivo,  kože  a kožušiny a železné  predmety  v podobe  zbraní a pravdaže  tiež  zlato, striebro  a mince, šperky.  Obetovali sa  mu  aj zvieratá  čiernej farby a v dávnej minulosti sa mu prinášali aj  ľudské obete.                  

Sviatky: Obetovalo sa mu v čase vykonávania obetín bohu Rodovi a taktiež 1. novembra. Kaščejovi je zasvätený aj deňnovolunia pred hromnicami.           Poznámka:  Kaščej nesmrteľný svoj život má v čičiernom vajci schovný, je manžel bohyne Moreny, Kaščej mé  ešte  dvoch  temných bratov  Dija  a Nija  spolu   sedia  na  temnom  tróne a volajú sa Černobogom. Slovania keď tiahli do vojny obetovali mu a prosili, aby im poslal na pomoc  svoje  vojsko  démonov. 

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV