WeleslaW

Menu

LADA

Funkcia:  prabohyňa, kráľovna všetkých bohov, bohyňa tvoriteľka, bohyňa lásky, života, plodnosti, poriadku, súladu, znovuzrodenia , obnovy, počiatok všetkého               

Zobrazenie:  ako prekrásna kráľovná odetá do zlatého rúcha s bohatou zlatou korunou na dlhých zlatých vlasoch, držiaca v rukách červené vajce či jablko a klasy obilia, často krát má v náručí nemluvňa, vozí sa na zlatom voze ťahanom labuťami, holubicami, zlatými rybami          

Vtelenia a potomci:  Mokoš, Koliada, Kupalo, Dažbog, Pizmar   

Symboly:  holubice, labute, zlaté ryby, vajce, jablko, nemluvňa, lipa, breza, orol, živá voda   

Obetiny:   vajíčka, chlieb, kaša, zrno, oplátky, syr, med, mlieko, krúpy, pirohy a olej, ale aj nite, stužky, látky, vlna, koža a riad v podobe misiek, tanierov a pohárov                

Sviatky:  dni od polovice mája až do polovice júna, prvý  spln  pred letným slnovratom - dvadsiaty prví jún,  jarná rovnodennosť- dvadsiaty prví marec, zimný slnovrat – dvadsiaty prví december, z dní je jej zasvätená sobota

Poznámka:  Manželka Svaroga.  Počas jej sviatkov sa tancujú tance svargy, chorovody.  Podľa náboženských predstáv prastarých Slovanov bohyňa Lada zbiera vedomie mŕtvych a vracia ho Rodovi. Na oplátku od neho dostáva nové iskry vedomia s ktorými prichádza i do nášho ľudského sveta, kde ich vkladá do lona žien.

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV