WeleslaW

Menu

VELES

VELES

Funkcia:  praboh zrodený z posvätnej kravy Zemun, syn Roda, je  bohom  dobytka  a úrody,  ako  aj  múdrosti  a umenia,  bohatstva,  vlastníctva, šikovnosti,  obchodu,  čarov  a veštenia, sprievodca duší v Nave kde je ustanovený za vládcu a kráľa.                                     

Zobrazenie: Jednou z podôb je podoba  starého  sivovlasého  muža  v bielom  rúchu  s pastierskou palicou,  ako kráľ má občas  na  hlave  zlatú  kráľovskú   korunu, tú  však  radšej  nahrádza  koženým páskom okolo hlavy a práve takto sa Veles zjavuje najmä ako učiteľ. Druhou  podobou  je  bojovná  podoba  mladého  rohatého bojovníka  odetého  do  kože.  Vtedy  má  v rukách  najčastejšie  kópiu čoby ochránca a strážca                               

Vtelenia a potomci:  Vodan, Usud, Podaga, Svetogor, Kovlad,  Živa  a Morena,  Perplut, Polevik a Kurent                

Symboly:  medveď, býk, pluh, pastierska palica, studňa, stom orech, deň zasvätený  Velesovi  je  streda.               

Obetiny: chleb, kaša,  zrno, mak, ovos, vajícia,  med, orechy, vlna,  koža  a kožušina,  plátno,  hrnce,   ale aj  peniazeí, víno, pivo, mlieko, ovocie a kvety.             

Sviatky: Velesove  sviatky  sa  začínali v období prvého splnu po hromniciach (1. február) a trvali šesť dní. Druhý  Velesov  sviatok  sa  slávil  v čase  splnu  po  letnom  slnovrate (21.  jún).                 

Poznámka:  Jeho  ženou  sa  stala  bohyňa  Zeme  Mokoš. Pôvodne bol Veles vládcom vôd na zemy, no túto vládu predal svojmu synovi Vodanovi, jemu bola mu zverená vláda nad  svetom Nav. Počas jeho sviatkov žreci chodili v zvieracích  maskách  a obrátených  kožuchoch  a  vchádzali  do  stajní,  dvorova chlievov  žehnajúci  zdraviu  domácich  zvierat, to sa zachovalo aj v kresťanských časoch kde sa tento obrad vykonával v transformovanej podobe v čse Tturíc.  Počas  zimného  slnovratného sviatku sa na Velesovu počesťpod sviatočný stôl vnášal pluh.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV