WeleslaW

Menu

NESERČA

NEDOLIA

 

Funkcia:  Dcéra boha Usuda je bohyňou nešťastia, nezdaru a neúspechu, biedy a chorôb. Volaná aj ako Nešťastnica, Nesreča, Nestriča, Nedolia či jednoducho Nešťastie. Rovnako ako jej sestra, je bohyňou vešticou, sudičkou, a teda taktiež je jednou z Rožaníc a môžeme ju považovať aj za bohyňu osudu.

Zobrazenie: je škaredá, škuľavá starena so šedivými a špinavýmy vlasmy, oblečená do potrhaných šiat s plášťom na ktorom je samá diera a záplata. Je škaredá, škuľavá starena so šedivými a špinavými vlasmi, oblečená do potrhaných šiat s plášťom, na ktorom je samá diera a záplata.

Symboly:  Straka, tkáčsky stav, vreteno, kolovrátok a klbko nití. Dňom je piatok a číslo trinásť. Ich zasväteným stromom je lieska.

Obetiny: Chlieb, kaša, zrno, mlieko, vlna, nite, šatky, stužky, plátno, riad, víno a med. Sudičkám sa taktiež obetovali podstrihnuté vlasy detí.

Sviatky: Najväčším sviatkom pre Nešťastenú, podobne ako sviatok Usuda, je 24. november, ale jej, ako Rožanici, je zasvätené celé obdobie priadok, ktoré sa začína v polovici októbra a končí po fašiangoch.

Poznámka: Tri bohyne Mokoša, Šťasti a Nešťastie, spolu volané aj Rožanice, majú vedomosť o tom, čo bolo, je a bude. Určujú osud človeka pri narodení, nadeľujú deťom vlastnosti a prorokujú im budúcnosť. Ony pradú niť každej bytosti, ony ju tiež odmeriavajú a strihajú. Nešťastiu slúžia bytosti chorôb a neduhov a zlých vlastností, ako jednooký Licho, Krivica, Bieda, Lenosť.

 

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV