WeleslaW

Menu

MORENA

MORENA

 

Funkcia:  dcéra Mokoše volaná aj Morana  či  Mora, Marmuriena dokonca Smrť,  je bohyňou zimy a smrti,  matkou mnohých besov, chorôb a nešťastí, temná čarodejka, považovaná aj za stelesnenie vojny                   

Zobrazenie: krásna  mladá  ženas jasno modrími očami  v bielych diamantmi  posiatých  šatách, zahalená do čierného plášťa, často  so  sviečkou  alebo  lampášom  v ruke, v kontraste  k jej  bledej  tvári  sú jej  po  zem splývajúce,  husté  čierne  vlasy,  ktoré  má  Morena  často  zapletené  do  vrkoča zopnuté diamantovou korunou. Ako vtelenie vojny sa zjavuje v čiernom brnení.           

Vtelenia a potomci:  syn Smrť, dcéra  Neserča – Nešťastie, ale i mnohý besovia a bytosti stelesňujúce choroby                

Symboly:  diamant, smrek, tuja, blen, vrana, krkavec, vybielená  lebka, svieca či lampa. jej je zasvätená sobota, vládne  živlom,  ako  je  vzduch a voda. Obetiny: chlieb,   med,  mlieko,   olej,  kože,   víno, vlna,  železo,  najmä  v podobe  zbraní a peňazí, čierny sliepka  či  kohút. Medzi  obety  môžeme  taktiež  považovať aj  zapaľovanie  sviečok  na pohrebiskách.          

Sviatky: v jeseni  v období,  dnes zvaných „dušičky“, teda prvého novembra - poukazuje na preberanie vlády Morenou,  ale úzko súvisí  s kultom predkov, po tomto sviatku nasleduje  temné  obdobie volané Stridžné dni.  S Príchodom jari sa končí Morenina moc a v čase  novolunia  pred  sviatkom  jarnej  rovnodennosti sa oslavuje jej prechod z Pravu do Navu.               

Poznámka: Morena pôvodne jasná bohyňa  bola  druhou  ženou  Dažbogovou,  no  nakoniec prešla na stranu temna a sa  stala  ženou Kaščeja.  Ako  veľká čarodejka  vytvorila  studňu s mŕtvou  vodu,  ktorej  žriedlo  sa nachádza v jej komnate temného zámku. V čase  zimy  Morena prechádza doPravu kde zasadá na  svoj ľadový tón vo svojom starom krištáľovom paláci, ako obávaná ľadová kráľovná. Na jar však obradne znovu odchádza do krajiny Nav. Tento odchod sa slávy ľuďmi jej obradným upálením a vhodením do vod potokov a riek ktoré ju tam symbolicky majú preniesť.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV