WeleslaW

Menu

 

MOJE ilustrácie knihy KRUHY STARÝCH SLOVANOV

Až bola kniha KRUHY STARÝCH SLOVNOV  dopísaná hľadal som vhodného ilustrátora, no nakoniec som sa podujal knihu ilustrovať sám. V tlačiarni u vydavateľa vzniklo trochu nedorozumenie a do knihy sa dostali iba čiernobiele ilustrácie. Vo farbe sú určite trochu lepšie.

 

 

 

Ilustrácie vo forme printov si môžete objednať na welesalaw@gmail.com