WeleslaW

Menu

PROVE

PROVE

Funkcia:  Najmladší, teda siedmy syn boha Roda, nazývaný aj Prav či  Pravý alebo len Spravodlivý, je božstvom spravodlivosti a udržiavania rovnováhy vo Všehomíre.

 Zobrazenie: Božstvo nemá telo, prejavuje sa ako hlas, avšak s obľubou sa vteľuje do rôznych bytostí i vecí.

 Symboly:  Váhy, dubový háj, pondelok.

Obetiny a Sviatky: Keďže nemá význam od neho niečo žiadať alebo prosit, nemá preto žiadny vyhradený sviatok ani obety.

Poznámka: Ľahko rozozná lož od pravdy, a keďže je jeho ženou bohyňa pamäti Perplut, vždy vie, ako a čo sa vlastne udialo. Prove všetko pozoruje, pozorne načúva a nakoniec vždy vynesie spravodlivý súd. Často je privolávaný Velesom a Kaščejom do podsvetia, aby rozhodol, či duša, ktorá príde do Navu, pripadne Velesovi či Kaščejovi.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV