WeleslaW

Menu

 

PODUJATIA

  Prvá návšteva z GLOBAL SLOVAKIE 

   Ani som sa nenazadal a zrazu sa to konečne podarilo. Áno, chvíľu to trvalo, kým Gabriela a Zuzana z Global Slovakie potvrdili, že prídu na návštevu. Pravdaže neprišli sami. Ešte len nedávno (dva dni pred návštevou), som začal rozjímať nad možnosťou, usporadúvať rozpravy a semináre s témou Starých  Slovanov a ich duchovna u mňa na dvore a pozrime ho, je to tu.