WeleslaW

Menu

MAGURA

Magura

Funkcia:  Dcéra boha Simarigla, je bohyňou hôr, hôľ, lúk, pasienkov, ba je často volaná ako samotná Matka hôr. Je kráľovnou lesných víl a lesných duchov. Tak ako jej muž má v hore či na lúke na starosti všetku zver, tak Magura vládne všetkým stromom, rastlinstvu, ich duchom či besom.           

Zobrazenie: Zjavuje sa ako prekrásna víla, je však odetá do omnoho zdobenejších šiat a neraz namiesto venca kvetov má na hlave diadém vpletený do jej hnedých vlasov symbolizujúci jej moc nad horamy, lesmi, lúkami a všetkými tamojšími bytosťami.

Symboly:  Zobrazenie košatého stromu ako aj dubový lístok či halúzka. Zo zvierat jej je zasvätený rys či divá mačka.

Obetiny: Chlieb, syr, divina či časti z ulovenej zveri. Ako kráľovnú stromov ju vždy poteší ich ozdobenie rôznymi stužkami, rolničkami či zvončekmi.

Sviatky: Svätenie jej sviatkov sa koná v tom istom čase ako v čase Svätogorovom. Aj ona je vyzývaná pri začatí lovu či pred zberom lesných plodín, alebo pred začiatkom lesných prác.

Poznámka:  Správy o uctievaní horských a lesných bytostí či božstiev Slovanmi sú veľmi staré, aj keď väčšinou hovoria o vyzývaní stromov, skál a hôr. V skutočnosti nešlo o kult stromov a skál, ale o kult bytostí, ktoré v nich prebývali, a Magura bola považovaná za ich kráľovnú.

´

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV