WeleslaW

Menu

USUD

USUD

 

Funkcia:  Syn Mokoše a Velesa, večný tkáč a pisateľ, je bohom osudu.

Zobrazenie: Zjavuje sa ako starý sivovlasý  muž s dlhou bielou bradou. Najčastejšie  býva odetý do hnedozeleného rúcha a v rukách drží knihu prípadne tkáčsky člnok.

Vtelenia a potomci:  Serča, Neserča.

Symboly:  Kniha, tkací člnok.

Obetiny: Chlieb, víno, nite, vlna, plátno, stužky a peniaze.

Sviatky: Usud  bol  vzývaný  počas  obradov  veštenia,  ale  jeho  najväčším sviatkom  je  24.  november.

Poznámka:  On pozná, ako bolo a vie, ako bude. Tká z nití upradených bohyňou Mokošou a jeho  dcérami  Serčou  a Neserčou  tapisériu  Všehomíra.  Tapiséria  je  utkaná tak, že všetko čo je na nej, sa aj stane. Často sa však stáva, že Usudove dcéry a niekedy  aj samotná  Mokoša  ( Rožanice) poprehadzujú nite osudu. Preto ani to,  čo bolo vopred utkané sa stať nemusí. Usud  taktiež  píše  knihy  osudu,  ktoré  sú  odrazom  jeho  utkaných tapisérií.

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV