WeleslaW

Menu

TRIGLAV - BELOBOG

TRIGLAV

 

 

Funkcia:  praboh, zjednotenie troch jasných synov Roda, kráľ - bohatier, vládca Všehomíra, boh zjednotenia a súdržnosti, ochranca zákonov, poriadku a rádu, boh sudca, zjednotiteľ troch svetov Prav, Jav a Nav.       

Zobrazenie: majestátny a mocný kráľ  odetý v bohatom rúchu, častejšie však v bohatom bojovom brnení, na krku ako aj okolo pásu má zlaté a strieborné  reťaze        

Vtelenia a potomci:  sám je vtelením a zjednotením Svaroga, Perúna a Velesa                 

Symboly:  trojhlavý sokol MaterSva, trojitá svastika, reťaz, vrkoč, nekonečný trojitý uzol - trigram, dub, strom života, čierny kôň, oheň, voda, vzduch Obetiny: železné predmety, zbrane, podkovy, zlato drahé kovy, honosné šperky ale i ovsená  kaša,  pirohy,  zrno,  ovos,  ryby,  pravdaže  aj  chlieb,  lokše, víno, pivo, kože a kožušiny                            

Sviatky: v podstate všetky sviatky Roda, Svaroga, Perúna či Velesa, z dní je mu zasvätená nedeľa         

Poznámka:  Triglav bol vzývaný najmä pri obradoch  nadobudnutia sily a zjednotenia,  a teda často ako vojnové božstvo. Taktiež bol vzývaný pri vynesení rozsudku, hoci neraz sa jeho modle zaväzovali oči a ústa aby nevidel hriechy ľudí a aj keď o nich vedel nevyriekol nad nimi prísny ortieľ.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV