WeleslaW

Menu

POLEVIK

POLEVIK

Funkcia: Syn  Velesov, volaný  aj Polevoj.  Jemu Boh Veles zveril správu  nad  úrodou  a dobytkom,  čím  sa  Polevik  stal  bohom  polí  a pasienkov. Jemu  sú  podriadení  všetci  poľní  duchovia  a poľné  víly.                                     

Zobrazenie: Výška  tohto božstva je   ako výška  klasov  na  poli.  Jeho  vlasy  majú  farbu  dozretého  obilia  a často  je zobrazovaný s malými rožkami. Oblečený je do  kabáta z ovčej kože a nosí pastiersku palicu. Pri strážení dobytka ale aj obilia  mu je na pomoci trojhlavý pes.             

Symboly:  Pastierský pes, pastierska palica, cepy, snopy obylia.              

Obetiny: Chleb, kaša,  zrno, a vlastne všetky poľnohospodárske plodiny, , vajícia,  vlna,  koža  a kožušina, mlieko, ovce, kozy.             

Sviatky: Sviatkami sú dni kedy sa po zime prví krát vyháňa statok na pašu, prvá orba,  siatie  obilia,  alebo  aj   žatva.  Teda  jeho  najväčšie  sviatky  sa  oslavovali  práve  v tomto  období.  Sviatkom  jemu  vyhradeným  bol  deň počas splnu pred 1. augustom.

Poznámka:  Dá sa  povedať, že Polevik dozerá okrem poľných duchov a víl aj rôzným ďalším bytostiam spojených s poľnohospodárstvom, ale  aj bytostiam spojených s domovom. Vyzývanie bytostí majúce za  úlohu  ochraňovať nielen  rodinu hospodára  ale  aj  jeho  majetok je v zásade jeden z najstarších ľudských kultov spolu s vyzývaním predkov.

´

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV