WeleslaW

Menu

PORENUT

PORENUT

Funkcia: Syn Perúnov, nazývaný aj Porenutius, je božstvom poznania a múdrosti, jasnozrivosti, slova a písma. Je strážcom studnice múdrosti a stelesnením božského učiteľa.

Zobrazenie: Má päť tvárí, ktoré sú zväčša so zamysleným výrazom, ba niektoré až ľstivé. Málokedy sa zjavuje v brnení, no jeho pohľady smerujú dopredu, dozadu aj do strán, čo znamená, že je ostražitý v každom okamihu. Piatu tvár má na hrudi; tú si drží ľavou rukou dotýkajúc sa čela a pravou ju drží za bradu.

Symboly: Studňa, pstruh, dub.

Obetiny: Chlieb, pirohy, kaša, medovníky, víno, a tiež zbrane a vojnová korisť, mince, vajíčka, ryby.

Sviatky: Jemu zasvätené obdobie je čas dorastania mesiaca pred Hromnicami.

Poznámka: Nie je vo svojej podstate bojovníkom, avšak je božským stratégom, ktorý j preto vzývaný pred bojom, rovnako ako pred vynesením rozsudku či rozhodnutia. Ako božský učiteľ vždy rád načrie do studne múdrosti a dá sa napiť vedomostí každému, kto je ochotný načúvať.

Jeho gesto, ako si drží svoju piatu hlavu, symbolizuje to, že ak by mu sťali krk, jedna hlava mu predsa ostane. Túto hlavu mu nemožno vziať, a tak Porenutovi vždy ostane jeho vlastný rozum a jasný úsudok.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV