WeleslaW

Menu

DAŽBOG

DAŽBOG

Funkcia: syn praboha Svaroga, volaný aj Radegast, Radegost, prídomok Svarožič má  odvodený  od  svojho  otca  Svaroga, znamená  syn Svaroga, Je bohom slnka, svetla, dobra, tepla,  prírody, bohatstva, darov a pomoci,  stelesnenie  odvahy  a sily,  je večným bojovníkom proti  besom a zlu               Zobrazenie: statný  mladík  v jasne  sa  trblietajúcej  zlatej  zbroji na zlatom  koči ťahanom bujarými bielymi koňmi. Jeho  dlhé  zlaté  vlasy  má zopnuté zlatou slnečnou korunou. Ozbrojený je ohivým mečom, ktorý dostal do daru od svojho otca Svaroga.  Často sa zjavuje aj ako štvorhlavý boh hľadiaci zo  svojho  voza  na  všetky  svetové  strany.  Každá  jeho  tvár  predstavuje  jedno  z jeho  vtelení. 

Vtelenia a potomci:  ako Jarilo  - boh jarného slnka, Kupalo - boh letného slnka, Svantovít – boh jesenného slnka a Koliada – boh zimného slnka. A vlastne všetky slovanské rody sú odvádzané od boha Dažboga, preto sa starí Slovania nazývali aj Dažbogovými vnukmi.

Symboly: slnečný kotúč, svarga, zlatý  koč, biely kôň, plamenný meč,  slnečnica, buk, zlato, zasvätená sobota.                   

Obetiny: chlieb,  vajíčka,  med,  obilniny, mak, hrach, plátno, víno, kvety, peniaze, rôzne druhy plodín a ovocia.   Všetky  obety  sa  Dažbogovi  obetujú,  vhodením do plameňov posvätného ohňa                   

Sviatky: prirodzene sa oslavuje  v ročných  rytmoch slnovratov a rovnodenností.                

Poznámka:  Dažbog  symbolicy nasadá  do  svojho  koča  ako  dieťa,  no  domov  sa  navracia ako starý, no stále mocný starec. Prvou jeho ženou bola Chors, druhou Morena. tretia Živa. Letý slnovrat  je  venovaný oslave boha slnka, ako aj prosbám za dobrú nadchádzajúcu  úrodu. Pri oslave Letného  slnovratu  Vajána  je  zvykom  klásť veľké  vatry,  tancovať okolo  nich a preskakovať ponad nich.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV