WeleslaW

Menu

JARILO

JARILO

Funkcia: Stelesnenie boha Dažboga a zároveň syn Dažbogov a bohyne Živy, volaný aj Jarovít, Jaril alebo Jurja, Jur či Vesník. Je bohom rodenia detí, plodnosti, poľnohospodárstva a lovu, ale aj pivovarníctva. Taktiež je mocným bohom vojny, sily, chrabrosti, lásky, náruživosti a plodnosti.

Zobrazenie: Jeho najčastejším zobrazením je švárny mládenec v bielom plátenom rúchu na šedom koni s bosými nohami, s vencom z jarných poľných kvetov na hlave, divoko jazdiaci poľami, lesmi a záhradami.

Symboly: Slnečný kotúč, svarga, poľné kvety a včely, zlatý štít. Jeho číslom je dvojka a svetovou stranou je západ.

Obetiny: Chlieb, pirohy, pečivo, mlynčeky, kože, semiačka, zrno, kaša, mlieko, kvety, stužky, ovocie, med a kvas. Obetuje sa vhodením do plameňov posvätného ohňa.

Sviatky: Jarná rovnodennosť, Sviatok Juraja – dni hada 24.4., deň splnu pred prvým májom.

Poznámka: V tomto období sa na počesť Jarila, pred začiatkom sejby stavala posvätný stromček (máj), bohato zdobený stuhami. Taktiež sa vykonával obrad, pri ktorom boli vybraní najkrajší mladík a dievča, ktorí boli zvolení za kráľa a kráľovnú. V rámci Jarilovských obradov mužská postava s maskou a dreveným falusom slávila svadbu so ženou, ktorá následne predstierala tehotenstvo a pôrod. Spolu s týmto rituálom sa prevádzala rituálna orba a siatie. Traduje sa, že počas jeho posvätného dňa vyliezajú hady a jašterice zo zeme, a teda, že v tento čas Jarilo odomyká zem zlatým kľúčom. V kresťanstve toto božstvo môžeme nájsť v podobe svätého Juraja zápasiaceho s drakom.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV