WeleslaW

Menu

SERČA

DOLIA

 

Funkcia:  Dcéra boha Usuda je bohyňou šťastia, zdaru a úspechu, blahobytu. Často volaná aj ako Šťastena, Sreča, Striča, Dolia či jednoducho Šťastie. Je aj jedna z bohýň veštíc, sudičiek v Slovanskej tradícii volaných ako Rožanice, a teda ju môžeme považovať aj za bohyňu osudu.

Zobrazenie: Je krásne dievča so zlatými vlasmi a večným úsmevom, najčastejšie odetá v krásnych zlatých šatách.

Symboly:  Pavúk, tkáčsky stav, vreteno, kolovrátok a klbko nití. Dňom je piatok a číslo trinásť. Ich zasväteným stromom je lieska.

Obetiny: Chlieb, kaša, zrno, mlieko, vlna, nite, šatky, stužky, plátno, riad, víno a med. Sudičkám sa taktiež obetovali podstrihnuté vlasy detí.

Sviatky: Najväčším sviatkom pre Šťastenu, podobne ako sviatok Usuda, je 24. november, ale jej, ako Rožanici, je zasvätené celé obdobie priadok, ktoré sa začína v polovici októbra a končí po fašiangoch.

Poznámka: Na sviatok Rožaníc dievčatá varia kašu, ktorú vynesú za prah domu a volajú: “Sreča, Sreča, poď k nám kašu jesť.“ Taktiež počas tohto sviatku sa sudičkám stavá obetný stôl, čiže trapeza. Počas obdobia priadok sa im, ako aj bohyni Mokoši, spievali pesne. Pri každom pôrode sa pre nich pripravoval prestretý stôl, na ktorom bolo jedlo a pitie. V čase pôrodu sa im obetoval kohút.

 

 

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV