WeleslaW

Menu

RUGEVIT

RUGEVÍT

Funkcia: Syn Perúnov, nazývaný aj Rinvit, je bohom sily a vojny a je tiež nazývaný duchom miesta, keďže často posväcuje miesta, na ktorých sa dá získať sila. Vládne obrovskou silou a sú mu príznačné vlastnosti a cnosti: rýchlosť, výdrž, vrtkosť, mohutnosť, nespokojnosť, túžba po víťazstve a nezmieriteľnosť.

Zobrazenie: Má sedem tvárí, ktoré symbolizujú jeho vlastnosti. Aj keď je jeho telo štíhle, z Rugevíta sila až vyžaruje, dokonca aj jeho pohľad je plný sily a odhodlania. Okolo pása nosí sedem mečov, a jeden drží stále v pravici, pripravený k boju. Občas si oblieka drôtenú košeľu, no najradšej je do pol pása nahý.

Symboly: Osem mečov, oceľ, zasvätený mu je zubor či tur, dub.

Obetiny: Chlieb, pirohy, kaša, medovníky, víno, a tiež zbrane a vojnová korisť.

Sviatky: Jemu zasvätené obdobie je čas dorastania  mesiaca pred  hromnicami.

Poznámka: . V čarodejných obradoch je privolávaný ako bojovník či darca nadpozemské sily. Bol vyzývaný aj pred vojnovými ťaženiami či zápasmi.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV