WeleslaW

Menu

PERÚN

 

PERÚN

Funkcia:  praboh zrodený z posvätnej kozi Sedun, syn Roda, je  vládcom a ochrancom zeme, boh hromu  a blesku, búrky a dažďa, boh života, plodnosti a sily, je i vojnovým božstvom, božstvom zbraní a bojového  umenia.  Dohliada na dodržiavanie zákonov.     

Zobrazenie: silný, ramenatý bujarý  ale  vznešený  muž odetý  v jagavej,  zlatej  kráľovskej  zbroji,  niekedy  zahalený dlhým  modrým  plášťom.  V ruke  drží  namiesto  žezla  ohnivú  hromovú sekeru a luk.  Okolo  hlavy  má  korunu  z bleskov. Jeho   hrmotajúci  voz,  na  ktorom  sa  preváža  po oblohe,  je  ťahaný  dvoma  statnými  kozlami.       

Vtelenia a potomci:  otec Časboga a bohov Rugevita, Porevita a Porenuta.     

Symboly:  blesk, sekera, luk a šíp, kozol, orol, oheň a vzduch, posvätný dub, orech, kosatec a hrach, číslo sedem.     

Obetiny: chlieb,  lokše,  víno,  pivo,  kože  a kožušiny, kohúty,  vajíčka,  pirohy,  masť,  mlieko,  kvas,  orechy,  med  a medovina,  ale aj železné  predmety  v podobe  zbraní a pravdaže  tiež  zlato, striebro  a mince, šperky.  Obetovali sa  mu  aj zvieratá  ako baran, býk, diviak, jeleň  či srnec alebo  kôň, vždy najsilnejšie  zviera  zo  stáda  či  čriedy.   

Sviatky: obdobie od novolunia  pred 1. augustom  kedy jeho sila vrcholí. Ďalším  jeho  sviatkom  je  sviatok  Hromníc. deň v týždni je mu zasvätený štvrtok -  Perendan    

Poznámka:  Jeho ženou je bohyňa jari – Vesna nazývaná Dodoliou. Perún sa stal vládcom na zemi po zápase so svojím bratom Velesom po tom, ako spoločne stvorili zem. Perún vyzýva hlavne  v  čase  letných  horúčav  či  v období  sucha vykonával obrad, nazývaný Perperuna, alebo tiež Dodola či Dudula aby sa privolala blahodarná búrka. Perún môže byť vyzývaný aj ako nositeľ pohlavnej moci. V mnohých čarodejných rituáloch sa  sa Perún  privoláva  ako  strážca  a ochranca a taktiež na umocnenie fyzickej sily či plodnosti ako aj pocitov  odvahy  a bojovnosti. V rámci ochranných čarodejných rituálov sa  mu zasvecovali sviečky volané hromničkami.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV