WeleslaW

Menu

KURENT

POLEVIK

Funkcia:  Prešibaný syn boha Velesa, boh vína a opojenia, ale aj inšpirácie, múdrosti a liečenia. Stará sa o ovocné stromy, vinič, chmeľ a iné rastliny prinášajúce opojenie, ale aj uzdravenie. Zo zvierat si vybral včely a tak sa stal božstvom včelárov.                  

Zobrazenie: Zjavuje sa ako vysoká a elegantná postava s krátkymi čiernymi vlasmi, oblečený do zelenohnedého plášťa s kapucňou. V rukách má palicu z viniča. Občas je zobrazovaný s rožkami, keďže je Velesovým synom.

Symboly:  Včely, palica z viniča, vinič konope, chmeľ.       

Obetiny: Chlieb, koláče, ovocie, víno a med, a medovina. Rád má i všakovaké kvety.

Sviatky: Sviatky Kurenta sú spojené s vinobraním a dožinkami. Avšak jeho hlavným sviatkom je novolunný deň pred sviatkom Kupala.

Poznámka:  Je to práve boh Kurent, ktorý zachránil človeka pri potope sveta. Ale bol to práve on, kto zapríčinil, že človek už nie je silný a dlhoveký, ale na druhej strane snáď ako odškodnenie dal človeku veľký dar, vďaka ktorému je človek najmúdrejšou bytosťou na zemi.

´

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV