WeleslaW

Menu

POREBOG

 POREBOG

Funkcia:  Syn Proveho a Perplut, nazývaný aj Časbogom, Planetníkom či Kráľom času, je samozrejme bohom času, období, cyklov a matematických zákonitostí; je tvorcom kalendára.

Zobrazenie: Plešatý starec s dlhou bielou bradou, zahalený v čiernej kutni, často je zobrazený s presýpacími hodinami alebo lampášom, kružidlom či palicou na meranie dĺžky. 

Symboly:  Presýpacie hodiny, kružidlo, metrica, kyvadlo, koleso času, svarga, slnečná svastika a kalendár, lasička.

Obetiny: Chlieb, zrno, mak, šošovica, fazuľa, hrach.

Sviatky: Sviatky zasvätené Porebogovi sú úzko spojené s časťami roka a ich zmenami. Preto sú mu zasvätené splny po dňoch rovnodennosti a slnovratov. K jeho ďalším sviatkom patrí prílet, ale aj odlet lastovičiek.

Poznámka: Vládne Svarogovmu kolesu, má na starosti hviezdy a planéty v celom Všehomíre a bdie spolu so svojou ženou Podagou, aby Dažbog vyšiel na oblohu v správnom čase. Tiež riadi striedanie častí roka. On predáva žezlo bohyniam Vesne, Žive, Oseni a Morene. Jeho pomocníkmi sú dvanásti mesiačikovia, ktorí dozerajú a pomáhajú bohyniam pri ich vláde nad ročným cyklom.

 

viac sa dočítate

BOHOVIA STARÝCH SLOVANOV