WeleslaW

Menu

   Na Hromnice o hodinu více! Jar sa už blíži!

p.s.: Môže sa zdať, že na stránke nájdete prázdne listy, to preto, že stránka vznikla v podstate len nedávno a STÁLE SA NA NEJ PRACUJE.

A pracovať sa neprestane hoci sekcia BOHOVIA viac, či menej dokončená. V novom roku sa pustím do sekcie ČARODEJNÉ BYTOSTI.

Pravdaže   postupne budem dopĺňať nové články a veci ohľadom slovanských božstiev, bytostí a ročného kola starých Slovanov.     

Samozrejme v príspevkoch sa pravdaže budete môcť dozvedieť aj o   plánovaných či uplynulých podujatí .... A Ak máte otázku tak tam dole  je možná DISKUSIA.

Nad hlavami plieska bič a sú tu TURICE!


               V predkresťanskej Slovanskej tradícii tento sviatok TURÍC, inak aj LETNÍC či RUSADLÍ patril pravdepodobne k  tým najvýznamnejším. Slnko síce ešte nenadobudlo svoju plnú moc a kým príde ten najdlhší deň, deň LETNÉHO SLNOVRATU,  obdobie jarných sviatkov vyvrcholí  a  v podstate bude aj uzatvorené práve týmto sviatkom.

                Význam tohto sviatku spočíva hlavne v tom, že tento sviatok je oslavou symbolického znovuzrodenia a obnovy sveta,  ktorú  v tomto čase už naplno môžeme vnímať všade na okolo. Jarné obdobie vrcholiace TURICAMI  je obdobím viažucim sa hlavne k vode. Naši predkovia  mali vodné toky,  pramene, studničky a vlastne samotnú vodu vo veľkej úcte. V úcte však nebola len voda, ale hlavne bytosti s ňou  spojené.

                VodanDiva vládli vodným bytostiam ako vodníci, vodné víly či duchovia prameňov a májové čistenie vôd bolo súčasťou obradov  zasväteným práve týmto vodným božstvám a bytostiam. S obradmi a čistením vôd sa začínalo  na začiatku mája a to tak, aby do Turíc boli všetky pramene a studničky v chotári vyčistené. Ťažko povedať ktorý z májových dní bol ten najposvätnejší, či to bol deň neskôr zasvätený Žofii, Helene alebo deň Urbana. Isté je, že  k vodám okrem obetín  v tomto období ľudia prinášali a  rozvesovali na stromy  pri riekach a jazerách  pestré stužky či šatky. Na takýchto stužkách sa často robili uzlíky, do ktorých boli vyrieknuté tajné želania či prosby. 

            A nakoniec tohto vodného  času nad hlavami plieska bič, a sú tu TURICE sviatok, ktorý je stanovený na päťdesiat dní po VEĽKEJ NOCI. Sviatok je zasvätený  Žive a slnečnému Dažbogovi a práve preto môžeme povedať, že hlavným turičným obradom je voľba kráľa a kráľovnej, no často sa  vykonávali aj  všetky ostatné májové obrady, a to zapaľovanie posvätných dvoch  ohňov, čistenie  studničiek a obetovanie vodám, ale aj stavanie májov.

            Táto voľba kráľa a kráľovnej má spojitosť so svadobným obradom týchto dvoch božstiev, keďže podľa slovanských legiend toto obdobie obnovy sveta nasleduje práve po ich svadbe. Preto sa tradične z pomedzi mládencov a diev volli tí najonakvejší a korunovali sa za kráľa a kráľovnú, čoby Dažboga a Živu. Kráľ a kráľovná bola korunovaná postavou v maske tura. Rohatá maska zosobňovala boha Velesa v podobe tura -  symbolu samotného božstva ako aj symbolu plodnosti. To naznačuje aj dôvod, prečo sa tento sviatok volá Turicami. 

           Znakom turičných sviatkov je zelená farba vnášaná do domov prostredníctvom posvätených  zelených, ale aj zakvitnutých halúzok. Najmocnejšie ochranné vlastnosti sa pripisovali lieske, no ratolesti bývali aj z lipy, brezy či buku. Medzi ďalšie rituály tohto sviatku patrilo aj obchádzanie polí a sadov s horiacimi fakľami, čo malo zabezpečiť ochranu úrode. Tieto obchôdzky či sprievody boli neraz vedené sprievodom masiek. Na čele sa zvyčajne nachádzala maska tura nasledovaná rôznymi ďalšími  zvieracími maskami, ale aj maskami predkov, prípadne  s mužskou slamenou figurínou. Turice patria k jedným z najveselších  sviatkov  slovanského roka. Všetky obrady a rituály boli počas sviatkov sprevádzané hudbou, spevom ako aj obradným plieskaním bičom.

Nad hlavami plieska bič a sú tu TURICE!

 


  • Komentáre sú prázdne.

Ak sa chcete dozvedieť niečo  o mne, alebo mojich podujatiach budem rád.

Tuná rád odpoviem či nechám sa inšpirovať k napísaniu článku vašimi otázkami na tému: SLOVANSKÉ PREDKRESŤANSKÉ DUCHOVNO, VTEDY a DNES

Weleslaw 85.248.*.*
0 0
Čo by ste sa radi dozvedeli?

Tuná rád odpoviem či nechám sa inšpirovať k napísaniu článku vašimi otázkami na tému:  SLOVANSKÉ PREDKRESŤANSKÉ DUCHOVNO, VTEDY a DNES

Naposledy upravil Weleslaw 12/29/2023 18:17:09